Historia broni palnej na przełomie wieków.

Historia broni palnej na przełomie wieków. W niniejszym przewodniku chciałbym opisać historię ręcznej broni palnej. Zacznijmy od przełomowego wynalazku jakim było wynalezienie czarnego prochu w IX w.  w Chinach. Nie będę się tu rozwodzić w jakiś warunkach powstał. Trzeba jednak pamiętać, że substancja ta była ścisłą tajemnicą i nie mogła legalnie opuścić granic państwa. Natomiast […]